NL Leert Door

Vooraanmelding

In het najaar van 2021 komt er een nieuwe subsidieronde voor om- en bijscholing binnen het project NL Leert Door beschikbaar. Een geselecteerde groep opleiders heeft een beperkt aantal scholingsvouchers beschikbaar om uit te geven. KinderWijs TV in samenwerking met (de leden van) KennisNetwerk GastouderOpvang vindt het belangrijk om de sector kinderopvang, waaronder gastouderopvang hiermee te versterken. Echter is dit in afwachting van de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zodra de subsidie toegekend is kunnen de om- en bijscholingsvouchers uitgedeeld worden. Deelnemers die zich bij ons hebben aangemeld, houden we op de hoogte van de beschikbaarheid.

Welke scholingen?

De beschikbare scholingen op NL Leert Door – Online zijn onderverdeeld naar twee categoriën; categorie A voor de verkorte leerroutes en categorie B voor de intensievere leerroutes met (online) begeleiding van coaches of (online) training.

Categorie A

Voor korte online leerroutes, die minimaal 6 maanden beschikbaar zijn, met een studiebelasting van 8 uur. Hierbij geldt een inspanningsverplichting voor het behalen van minimaal 1 deel-certificaat. De waarde van de categorie A leerroute is tenminste 150,00.

Categorie B

Voor de uitgebreidere leerroutes, met een studiebelasting van min. 16 uur. Hierbij geldt een inspannings- verplichting om het eindcertificaat te behalen. Een categorie B leerroute is vakgerichte bijscholing met een waarde van tenminste 500,00.   

Voorbeelden van beschikbare scholingen in Categorie A zijn:
– Leerroute Kennismaken met Kinderopvang
– Leerroute Expert Meldcode Kindermishandeling
– Special pakket: Focus op 0-4 jaar
– Special pakket: Focus op 4-12 jaar
– Maak een vliegende start als ZZP-ondernemer
– Vol gas naar een lerende organisatie

Voorbeelden van beschikbare scholingen in Categorie B zijn:
– IKK-erkend BabyWijs© Plus
– VVE-versterking op interactievaardigheden
– Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers gastouderopvang 

> in de zomer/najaar van 2021 zal er een definitieve lijst scholingen bekend gemaakt worden.

Definitieve aanmelding

Zodra de subsidie beschikbaar is, kunnen individuele deelnemers of werkgevers hun werknemers aanmelden om bij een geregistreerde opleider de scholing aan te vragen. Hiervoor heeft de opleider wel wat extra gegevens nodig, zoals een BSN-nummer van de deelnemer(s) en een kopie ID-bewijs. Er is een inspanningsverplichting van de deelnemer afhankelijk van de scholing die je gekozen hebt. Zodra de subsidie definitief is, kun je hier je aanmelding compleet maken (medio oktober 2021).

NL Leert Door – online start na de zomervakantie met maandelijkse updates en nieuws, zodat je niets hoeft te missen.

Meer informatie van de overheid