Aanmelden

In aanmerking komen voor gratis om- en bijscholing

KinderWijs TV in samenwerking met KennisNetwerk GastouderOpvang vindt het belangrijk om de sector kinderopvang, waaronder gastouderopvang, in aanmerking te laten komen voor de NL Leert Door subsidie. Echter is dit in afwachting van de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra de subsidie toegekend is kunnen de om- en bijscholingsvouchers definitief uitgedeeld worden. Deelnemers die zich nu aanmelden hebben voorrang bij definitieve aanmelding. Aanmelden is belangrijk voor de inschatting van de behoefte, zodat scholingsvouchers aangevraagd kunnen worden. We houden u uiteraard op de hoogte.  

- Aanmeldformulier -

*Extra opmerking keuze aantal vouchers voor organisaties:
De keuze voor het aantal vouchers is een inschatting. Schat liever een te laag aantal vouchers, dan te hoog.
Kijk voor meer informatie over Categorie A en B op de pagina "Hoe werkt het?"


Bij definitieve aanmelding zal gevraagd worden om:

- Het BSN nummer van de deelnemer.
- Een kopie ID bewijs (voor- en achterkant).
- Digitale ondertekening van de (algemene)voorwaarden, privacybeleid en inspanningsverplichting.
Dit kan te zijner tijd via de beveiligde verbinding online ingeleverd worden.