Aanmelden

In aanmerking komen voor gratis om- en bijscholing

KinderWijs TV in samenwerking met KennisNetwerk GastouderOpvang vindt het belangrijk om de sector kinderopvang, waaronder gastouderopvang, in aanmerking te laten komen voor de NL Leert Door subsidie. Echter is dit in afwachting van de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (april 2021). Zodra de subsidie toegekend is kunnen de om- en bijscholingsvouchers definitief uitgedeeld worden. Deelnemers die zich nu aanmelden hebben voorrang bij definitieve aanmelding. Aanmelden is belangrijk voor de inschatting van de behoefte, zodat scholingsvouchers aangevraagd kunnen worden. We houden je via een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte.  

- Aanmeldformulier -